Yoga Junior

juniorÇOCUKLAR İÇİN YOGA
Yoga, günümüzün hızlı, stresli ve rekabetçi yaşam tarzının çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak veya hafifletmek için en önemli araçlardan biridir. Yoga hepimizin bir olduğunu, bir bütünün parçası olduğumuzu öğretir. Yaşadığımız her şeyin sorumluluğunu taşımayı, bu sorumluluğu almayı ve kendimizden başlayarak çevremiz ile barışçıl ve ahenk içinde yaşamayı sağlayan yöntemler sunar.
Yoga derslerinde çocuklar, oyun ve masallarla birlikte, doğayı taklit ederek duruşları yapar, doğru nefes alıp vermeyi, amaçlarına göre nefeslerini ve bedenlerini kullanmayı öğrenirler. Rekabet etmeden oyun oynamayı, birbirlerine destek olarak paylaşmayı, konsantrasyon ve koordinasyon becerilerini geliştirirler.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlıklı olmak; sadece bir hastalığın yada rahatsızlığın olmaması değil, fiziksel-zihinsel-sosyal ve ruhsal olarak ‘iyi’ olma halidir. Derslerde uygulanan nefes teknikleri, Yoga duruşları, konsantrasyon, derin gevşeme ve imajinasyon çalışmaları ile çocuklarda bu pozitif sağlığa ulaşmak ve onu sürdürebilmek hedeflenmektedir.
Nefes Teknikleri ile: doğru ve doğal nefes alıp verme alışkanlığı gelişir, akciğerlerin kapasitesi artar, diyafram esner, sinir sistemi rahatlar, uyuma kolaylaşır. Solunum ve alerjik rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.

Yoga Duruşları ile: tüm kas sistemi çalışır, bedendeki gerilim azalır, güç, esneklik, odaklanma ve koordinasyon becerileri gelişir, omurga ve kasların esnekliği korunur ve arttırılır. Spor ve diğer fiziksel faaliyetler sırasında incinmeleri engellemeye yardımcı olur. Fiziksel ve zihinsel denge sağlanır. Yarışma stresi olmadan, birey olarak var olmanın yanında grubun bir parçası olmayı ve grup arkadaşlarının alanlarına da saygı duymayı öğrenirler.

Gevşeme ve imajinasyon çalışmaları ile: kendilerini , duygularını ifade becerileri , hayal güçleri ve yaratıcılıkları gelişir. Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite giderilir, odaklanma ve konsantrasyon becerileri gelişir. Bedensel – zihinsel ve ruhsal gerginlik, stres ve kaygı giderilir. Olumlu odaklanma yapılarak kötü alışkanlıklardan uzaklaşılır.

Yoga ile çocuklar kendileri ve çevreleri için farkındalık geliştirmeyi, kendilerini incelemeyi ve keşfetmeyi öğrenirler.
Çocuk Yoga Grupları:

4-6 Yaş: Yoga, oyunlar , dans, doğadaki canlıların taklitleri ve masallar ile birlikte yapılmaktadır. ‘Ben’ – ‘öteki’ – ‘biz’ kavramlarının geliştiği ve tanımlandığı bu dönemde Yoga, beden farkındalığının oluşması, paylaşma ve saygı kavramlarının temellenmesi, denge ve koordinasyon yeteneklerinin gelişmesi için çok etkilidir. Aynı zamanda bedenlerinin doğal esnekliğini kaybetmeden korumalarını sağlamaya da yardımcı olur.

7-10 Yaş: Zamanlarının çoğunu elektronik oyunlar ile geçiren / geçirmek isteyen bu yaş grubundaki çocuklar, Yoga sayesinde doğa ile köprü kurar, gerçek dünyanın sınırsızlığını ve renkliliğini öğrenirler. İmajinasyon çalışmaları ile algıları ve hayal güçleri gelişirken duruşlar ve nefes çalışmaları ile daha güçlü, esnek ve sağlıklı büyürler.

11-14 Yaş:. Bedenin hızla değiştiği bu dönemde yapılan Yoga çalışmaları, duruş bozukluklarının düzelmesini, kilo problemleri, cilt sorunları vb. dönemsel olumsuzlukların yaşanmamasını yada hafif atlatılmasını sağlar. Özgüvenleri artar, kendilerini tam ve mutlu hissederek kötü alışkanlıklardan uzak dururlar. Yoga Ergenlik sürecinin daha rahat, aile ile paylaşımda, kendi ile barışık ve pozitif geçmesi için etkin bir aktivitedir.